Tổng đài Panasonic KX-TES824 Cấu hình 8 trung kế 24 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TES824 Cấu hình 8 trung kế 24 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
10,652,400 đ
Panasonic KX TES824 Cấu hình 5 trung kế 16 máy nhánh

Panasonic KX TES824 Cấu hình 5 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
6,556,000 đ
Tổng đài Panasonic KX-TES824 Cấu hình 6 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TES824 Cấu hình 6 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
6,800,000 đ
Tổng đài Panasonic KX-TES824 Cấu hình 3 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TES824 Cấu hình 3 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
6,530,000 đ
Card 16 máy nhánh Panasonic KX-TDA1176

Card 16 máy nhánh Panasonic KX-TDA1176

Tổng đài Panasonic
5,450,000 đ
Tổng đài Panasonic KX-TES824 Cấu hình 3 trung kế 08 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TES824 Cấu hình 3 trung kế 08 máy nhánh

Tổng đài Panasonic
4,500,000 đ
Bàn lập trình Panasonic KX DT333

Bàn lập trình Panasonic KX DT333

Tổng đài Panasonic
2,504,700 đ
Bàn lập trình Panasonic KX-T7730

Bàn lập trình Panasonic KX-T7730

Tổng đài Panasonic
1,260,000 đ
Tổng đài Panasonic KX-TDA600

Tổng đài Panasonic KX-TDA600

Tổng đài Panasonic
45,900,000 đ
Tổng đài IP NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 32 máy nhánh

Tổng đài IP NEC SL1000 cấu hình 8 trung kế 32 máy nhánh

Tổng đài Nec
11,363,000 đ
Tổng đài Ip NEC SL1000, cấu hình 8 trung kế 24 máy nhánh

Tổng đài Ip NEC SL1000, cấu hình 8 trung kế 24 máy nhánh

Tổng đài Nec
9,614,000 đ
Tổng đài Ip NEC SL1000, cấu hình 8  trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Ip NEC SL1000, cấu hình 8 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Nec
7,865,000 đ
Tổng đài Ip NEC SL1000, cấu hình 4 trung kế 32 máy nhánh

Tổng đài Ip NEC SL1000, cấu hình 4 trung kế 32 máy nhánh

Tổng đài Nec
10,406,000 đ
Tổng đài Ip NEC SL1000, cấu hình 4 trung kế 24 máy nhánh

Tổng đài Ip NEC SL1000, cấu hình 4 trung kế 24 máy nhánh

Tổng đài Nec
8,668,000 đ
Tổng đài Ip NEC SL1000, cấu hình 4 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Ip NEC SL1000, cấu hình 4 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài Nec
6,919,000 đ
Tổng đài KHUNG PHỤ NÂNG CẤP TỔNG ĐÀI NEC SL1000 Expansion KSU

Tổng đài KHUNG PHỤ NÂNG CẤP TỔNG ĐÀI NEC SL1000 Expansion KSU

Tổng đài Nec
9,124,000 đ
Tổng đài Ip NEC SL1000, cấu hình 4 trung kế 8 máy nhánh

Tổng đài Ip NEC SL1000, cấu hình 4 trung kế 8 máy nhánh

Tổng đài Nec
5,181,000 đ
Tổng đài iP Panasonic KX-TDE600

Tổng đài iP Panasonic KX-TDE600

Tổng đài Panasonic
105,000,000 đ
Tông đài iP Panasonic KX-TDE200

Tông đài iP Panasonic KX-TDE200

Tổng đài Panasonic
46,500,000 đ
Tổng đài iP Panasonic KX-TDE100

Tổng đài iP Panasonic KX-TDE100

Tổng đài Panasonic
36,750,000 đ